Usługi ppoż Żuromin Mława Ciechanów Sierpc Płońsk

Strona główna   /   Oferta  /   Usługi ppoż Żuromin Mława Ciechanów Sierpc Płońsk


Wyposażenie obiektu w gaśnice

Dokonując audytu lub opierając się na dokumentacji projektu obiektu, wskazujemy wymagane ilości i rodzaje gaśnic przenośnych i agregatów oraz rekomendujemy miejsca ich rozmieszczenia. Liczebność środków gaśniczych wyznaczamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą. W swojej ofercie posiadamy gaśnice renomowanych producentów.

Dbając o pełne zadowolenie klientów i wysoką jakość usług gwarantujemy pełny pakiet usług, związany z wyposażeniem obiektów w gaśnice – dokonujemy analizy potrzeb i preferencji, dostarczamy sprzęt, montujemy i konserwujemy go.


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy traktować przede wszystkim jako dokument regulujący zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym obiektu. W instrukcjach opracowywanych przez naszych specjalistów przy ścisłej współpracy z Państwem określamy politykę oraz cele, które chcemy osiągnąć w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Nasze instrukcje opracowujemy zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera:
  • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem
  • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
  • Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
  • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
  • Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz sposoby praktycznego ich sprawdzenia
  • Organizacja i sposoby zaznajamiania stałych użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi
  • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu
  • Dane informacyjne podmiotu i osób sporządzających instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
  • Wnioski i zalecenia
  • Plany obiektów

Oznakowanie obiektów

Centrum bhp i ppoż. KLONIK to grupa specjalistów, którzy w sposób kompleksowy i systemowy zajmują się oznakowaniem obiektów. Wymagane tablice, znaki ewakuacyjne i informacyjne, ochrony przeciwpożarowej, ochrony i higieny pracy, instrukcje ppoż., bhp, stanowiskowe i znaki specjalne najpierw dobieramy zgodnie z obowiązującym prawem i normami, by w kolejnym kroku je zamontować. Proponujemy również zaprojektowanie na planach obiektu drogi ewakuacyjnej z odpowiednio usytuowanymi znakami i rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego.

Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb klienta, dlatego w naszej ofercie znajdują się znaki standardowe i niestandardowe oraz różne formy montażu.

Gwarantujemy kompleksową i profesjonalną obsługę, od analizy poprzez dostawę i montaż.


Realizacja zaleceń pokontrolnych

Dostosowujemy obiekty do wytycznych i zaleceń przedstawionych przez Państwową Straż Pożarną. W celu poprawy bezpieczeństwa danego obiektu, zgodnie z zaleceniami klienta oraz obowiązującymi normami prawnymi, monitorujemy oraz realizujemy działania naprawcze oraz udoskonalające.

Doświadczeni i kompetentni specjaliści stanowią gwarancję profesjonalnie wykonanych zleceń.Skontaktuj się z nami

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. politykę cookies